Opalite

Showing 1–36 of 37 results

$4.24 USD $4.99 USD
Amethyst Angelite Black obsidian Carnelian +15
$2.54 USD$31.44 USD
Amazonite Amethyst Black onyx Howlite +68
$3.39 USD $3.99 USD
Rose chalcedony Pink tourmaline Opalite Green chalcedony +3
$5.94 USD $6.99 USD
Garnet Green chalcedony Blue topaz Peridot +18
$7.64 USD $8.99 USD
Opalite Turquoise Sky blue chalcedony Labradorite +2
$7.64 USD $8.99 USD
Tourmaline Aqua chalcedony Opalite Sky blue chalcedony +6
$6.79 USD $7.99 USD
Amethyst Aqua chalcedony Blue topaz Rose chalcedony +2
$9.34 USD $10.99 USD
Pink tourmaline Opalite Green onyx Aqua chalcedony +3
$8.49 USD $9.99 USD
White agate Rose chalcedony Opalite Sky blue chalcedony +5
$4.24 USD $4.99 USD
Sunstone Sodalite Serpentine Amethyst +26
$4.24 USD $4.99 USD
Aqua chalcedony Rose chalcedony Opalite Peridot +3
$3.39 USD $3.99 USD
Amazonite Black onyx Lapis lazuli Amethyst +6
$6.79 USD $7.99 USD
Black onyx Opalite Rose chalcedony Aqua chalcedony +11
$28.89 USD $33.99 USD
Amethyst Blue topaz Pink tourmaline Turquoise +5
$3.39 USD $3.99 USD
Amethyst Aqua chalcedony Black onyx Blue chalcedony +7
$10.19 USD $11.99 USD
Crystal Labradorite Rainbow moonstone Emerald +15
$16.99 USD $19.99 USD
Black onyx & crystal Smoky topaz & rose chalcedony Green chalcedony & black onyx Green onyx & citrine +7
$2.54 USD $2.99 USD
Green onyx Smoky chalcedony Opalite Fuschia green tourmaline +14
$4.24 USD $4.99 USD
Green amethyst Fuchsia green tourmaline Aqua chalcedony Blue chalcedony +17
$2.54 USD$40.79 USD
Aqua chalcedony Amethyst Black onyx Blue chalcedony +83
$3.39 USD $3.99 USD
White chalcedony Peridot Opalite Blue chalcedony +17
$1.69 USD$27.19 USD
White chalcedony Lemon topaz Black onyx Blue chalcedony +83
$1.69 USD$27.19 USD
Green chalcedony Blue chalcedony Yellow chalcedony Rose chalcedony +50
$1.69 USD $1.99 USD
Amethyst Black onyx Tiger eye Rose quartz +8
$3.39 USD $3.99 USD
Pink opal Opalite Swiss blue topaz Black onyx +14
$2.54 USD $2.99 USD
Lapis lazulil Sodalite Sunstone Lepidolite +9